پیشخوان فناوری اطلاعات و ارتباطات

خدمات
ورود به خدمات سایت دانشگاه
پیشخوان فناوری
ثبت تیکت برای مشکلات سایت دانشگاه
درخواست از روابط عمومی
درخواست از روابط عمومی
تبلیغات ، صوت و تصویر و ...
مشخصات سیستم من
مشخصات من
My IP Address
دانلود نرم افزارهای ضروری
دانلود نرم افزار
نرم افزار و راهنما
تغییر کلمه عبور
تغییر کلمه عبور
کاربران دانشگاه
ورود به پیشخوان
پنل ارتباط با رئیس
پنل مدیریت
اخبار فناوری
اخبار فناوری
اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات
اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات
اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات
سایت

بخش تصویری پیشخوان فناوری اطلاعات و ارتباطات

دانلود نرم افزار

نرم افزار های ضروری
پیشخوان فناوری اطلاعات و ارتباطات

نسخه 10

نسخه 10

پیشخوان فناوری اطلاعات و ارتباطات

Remote راهنمای

Remote راهنمای

پیشخوان فناوری اطلاعات و ارتباطات

Ammy Admin

Ammy Admin

پیشخوان فناوری اطلاعات و ارتباطات

Anydesk

Anydesk

پیشخوان فناوری اطلاعات و ارتباطات

نود 32 64 بیتی

نود 32 64 بیتی

پیشخوان فناوری اطلاعات و ارتباطات

نود 32 32 بیتی

نود 32 32 بیتی

پیشخوان فناوری اطلاعات و ارتباطات

راهنمای بروز رسانی

http://nod.shahed.ac.ir/eset_upd

پیشخوان فناوری اطلاعات و ارتباطات

دانلود فرم

دانلود فرم

پیشخوان فناوری اطلاعات و ارتباطات

فرم درخواست خدمات

دانلود

پیشخوان فناوری اطلاعات و ارتباطات

نرم افزار نمایش مشخصات سیستم

دانلود

داربست